top of page

บ้านร้อน ทำอย่างไร

ฤดูร้อนก็มาถึงแล้ว อากาศร้อนในเมืองไทยก็ร้อนมาก การอยู่ในบ้านที่อากาศร้อนๆ ในฤดูร้อนก็ไม่แตกต่างอะไรกับการอยู่ในเตาอบ บทความนี้เราจะมาดูวิธีแก้ปัญหาบ้านร้อนด้วยวิธีต่างๆ
สาเหตุที่บ้านร้อน

การที่บ้านร้อนนั้นเกิดขึ้นนั้นมีหลายสาเหตุ หลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สภาพที่ตั้งของบ้าน โครงสร้างบ้าน เช่น บ้านที่มีช่องระบายอากาศ หรือ หน้าต่างน้อยเกินไป, หลังคาไม่สะท้อนความร้อน, การเลือกการทาสี, ไม่ได้ติดตั้งฉนวนกันความร้อนในบ้าน


โดยความร้อนนั้นเป็นอากาศที่ลอยตัวขึ้นที่สูง เพื่อหาช่องในการระบายออกทางอากาศจากด้านบน นั่นจึงทำให้ความร้อนภายในบ้านนั้นสะสมในส่วนบนของบ้านมากกว่าส่วนชั้นล่างของบ้าน หรือ ความร้อนที่สะสมจากโถงหลังคาแผ่ลงมาชั้นล่างของบริเวณบ้านการแก้ปัญหาบ้านร้อน

การแก้ปัญหาบ้านร้อนในแต่ละวิธีนั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบที่เกี่ยวกับบ้านหลายอย่าง เช่น ที่ตั้งของบ้าน การถ่ายเทของอากาศภายในบ้านสู่ภายนอกบ้าน จำนวนหน้าต่าง โถงหลังคา วัสดุการสร้างบ้าน การเลือกใช้สีทาบ้าน เป็นต้น
1. การทำสวนหญ้า สวนต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ร่มเงาภายในบ้าน


ต้นไม้ พืชสีเขียวนอกจากจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยังสามารถให้อากาศที่สดชื่นในบริเวณได้เป็นอย่างดี การที่มีพืชสีเขียวในบริเวณบ้านนั้นจะช่วยในเรื่องของการดูดซับอากาศที่เป็นความร้อน เพิ่มอากาศเข้าไปโดยกระบวนการของต้นไม้เอง ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่จะช่วยเพิ่มของร่มเงาอีกในตัว


การจัดสวนต้นไม้ สวนพืชธรรมชาติ ก็ต้องดูสภาพพื้นที่บ้านก่อน ควรปลูกต้นไม้ชนิดใด หญ้าชนิดใด หรือ ดอกไม้ชนิดใดก็ตาม ก่อนลงมือที่จะทำสวน2. การติดตั้งพัดลมระบายอากาศในบ้าน


สำหรับบ้านที่มีพื้นที่สีเขียวน้อย หรือ มีไม่มากพอ การมีพัดลมสำหรับระบายอากาศในบ้าน เป็นการแก้ปัญหาไล่ความร้อนให้ออกจากตัวบ้านได้ดี เพราะเนื่องจากเป็นวิธีการดูดอากาศร้อนได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการระบายความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ อาศัยพัดลมคอยดูดอากาศร้อนให้ออกไป


การติดตั้งพัดลมระบายอากาศนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งจะยกตัวอย่างมา ดังนี้


- การติดพัดลมบนหลังคา เพื่อระบายความร้อนใต้หลังคา

การติดตั้งพัดลมเพื่อระบายความร้อนจากด้านบนหลังคาออกจากบ้านนั้นจะช่วยดึงความร้อนที่สะสมและลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบนของบ้านออกไป โดยหลักการทำงานโดยอาศัยลมคอยพัดความร้อน และนำความเย็นเข้าสู่บ้านแทน


- เราสามารถลูกหมุนในการติดตั้งได้หรือไม่

ลูกหมุนระบายอากาศจะอาศัยแรงลมจากธรรมชาติในการพัดเพื่อระบายความร้อนจากใต้หลังคาออกไปผ่านทางช่องระบายอากาศ นอกจากนี้ การระบายอากาศแบบนี้สามารถนำความร้อน อากาศที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปจากบ้านได้ แต่เนื่องจากลูกหมุนนั้นมีช่องว่างพอที่จะให้น้ำฝน หรือ สิ่งแปลกปลอมจากด้านนอกบ้านเข้าไปสู่ในบ้านได้ง่าย ลูกหมุนจึงไม่เป็นที่นิยมสำหรับการติดตั้ง เพราะการติดตั้งนั้นจะต้องอาศัยการเจาะหลังคา และวัสดุของลูกหมุนก็ทำจากโลหะ และถ้าเกิดข้อผิดพลาด อาจทำให้บ้านเกิดการรั่วซึมจากชั้นหลังคาได้


- การติดตั้งระบบมอเตอร์พัดลม Active Airflow System

อุปกรณ์ในระบบ Active Airflow System จะอาศัยการระบายอากาศ และนำอากาศเข้ามาหมุนเวียนภายในบ้าน โดยหลักการทำงานของอุปกรณ์ระบบนี้จะทำงานคล้ายคลึงกับลูกหมุน แต่จะแตกต่างที่อุปกรณ์การทำงานนั้นจะดูดความร้อน ป้องกันความร้อน ป้องกันการรั่วซึม


หลักการทำงานนี้จะไปเร่งกระบวนการธรรมชาติที่อาศัยลมในการพัดอากาศเพื่อพัดความร้อนออกไปจากตัวบ้าน แต่ระบบ Active Airflow System จะอาศัยพัดลมที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าภายในบ้านคอยดูดความร้อนออกจากบ้าน ซึ่งจะทำมาสู่ข้อเสียคือ จะทำให้บ้านใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ถ้าเทียบกับเครื่องปรับอากาศแล้ว ระบบ Active Airflow System จะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศ
3. การติดตั้งฉนวนกันความร้อน


การติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาจะเป็นการป้องกันความร้อนที่จะแผ่จากด้านบนของบ้านเข้ามาภายในบ้าน หรือจะเป็นการดูดซับอากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นที่สูง โดยจะเป็นการดูดซับความร้อนที่กำลังรอยตัว หรือ กำลังที่จะเข้ามาในตัวบ้านแทน โดยฉนวนกันความร้อนจะเหมาะกับบ้านที่มีเพียงแค่หนึ่งชั้น หรือบ้านที่มีฝ้าเพดาน และ โถงหลังคา เป็นต้น

ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page