top of page
ขายปูนรับเทพื้น_๒๑๐๒๑๕_9.jpg

เทพื้นคอนกรีต

ขายปูนรับเทพื้น_๒๑๐๒๑๕_6.jpg

งานเทพื้นคอนกรีต งานคอนกรีต 

งานเทพื้นคอนกรีต งานเทปูน งานพื้นคอนกรีต งานทำถนน เป็นหนึ่งในงานก่อสร้างที่ทางเรารับทำ ไม่ว่าจะทำถนนเข้าหมู่บ้าน เข้าสถานที่ท่องเที่ยว ทำทางเข้าบ้าน หรือเทปูนสร้างลานกว้าง ลานอเนกประสงค์ ที่สำหรับใช้สอยหรือเปิดพื้นที่ให้เช่าสำหรับทำกิจกรรม ทำตลาดนัด ตลาดนัดกลางคืน ลานพบปะชุมชน หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ปูนเป็นส่วนประกอบของโครงการ

เรามีการตรวจสอบพื้นที่ก่อนลงเทพื้นคอนกรีต ทำถนน ไม่ว่าจะเป็นการวัดระดับน้ำเพื่อหาพื้นที่ความเท่ากันของพื้นดิน การปรับหน้าดินสำหรับเทคอนกรีต เพื่อให้มันใจว่างานเทพื้นคอนกรีตของเราได้ตรงตามมาตรฐาน ระดับพื้นเท่ากันและเรียบเสมอกันตรงตามความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนน หรือลานพื้นเรียบเสมอกัน

ใช้ปูนคอนกรีตที่มีคุณภาพ

ประเภทงานคอนกรีต

  • งานเทพื้นคอนกรีต

  • งานก่อ ฉาบ เท

  • ถนนนคอนกรีต

  • ลานพื้นที่อเนกประสงค์

งานคอนกรีต ทาง R.S.P.249 เป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีดผสมเสร็จหลากหลายแบรนด์ดัง บริการจัดส่งถึงหน้างานได้ทั่วประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพของคอนกรีตที่จะได้รับพร้อมทั้งการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา เพื่อคุณภาพของงานที่ดีที่สุด

R.S.P.249 เป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีด CPAC, ปูนอินทรี,น้ำเฮง TPI, และ V-Concrete

คอนกรีต CPAC

ปูนอินทรี

ปูน TPI

V- Concrete

ปูนน้ำเฮง

bottom of page