top of page

ร้านอาหารสำเร็จรูป

รายละเอียด

ร้านอาหารรูปแบบสไตล์เกาหลี มีที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการทานอาหารที่ร้าน ติดตั้งง่าย

ราคา

฿

คุณสมบัติของบ้าน

ประเภทบ้าน

ร้านอาหารสไตล์เกาหลี

ขนาด

กรุณาใส่ขนาด

ห้องนอน

ห้องน้้ำ

0

0

ชั้น

1

bottom of page