top of page
เทปหนุนรองกระจกสำหรับงานก่อสร้าง Spacer Tape

เทปหนุนรองกระจกสำหรับงานก่อสร้าง Spacer Tape

ฟอร์คอน-ดี เทปหนุนรองกระจก มีลักษณะเป็นเซลล์ปิด Closed Cell คลุมทั้งสองด้านด้วยระบบ aggressive acrylic ซึ่งมีความยึดเกาะสูง และสามารถเข้ากันได้อย่างดีกับซิลิโคลน เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งงานผนังอาคาร งานกระจกอลูมิเนียม กรอบประตู หน้าต่าง และ Metal Sheet ฯลฯ

 

  • ขนาดบรรจุต่อกล่อง ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า
bottom of page