top of page

สมัครงาน

p45.jpg

ร่วมงานกับเรา

เติบโต ฝึกฝน พัฒนา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา อาร์.เอส.พี. 249 เรามีตำแหน่งงานที่พร้อมสำหรับทุกคนที่ต้องการจะเรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง และ พัฒนาศักยภาพ ไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทเรา มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา 

สมัครงาน พนักงานขาย.png
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน.png

รายละเอียดสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก นักออกแบบสิ่งก่อสร้าง มัณฑนากร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบ สาขาการออกแบบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

2. มีคอมพิวเตอร์ Laptop เป็นของตนเอง สามารถนำมาใช้งานที่สถานที่ฝึกงานได้ มีโปรแกรมสำหรับเขียนแบบ

3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

4. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกล้าเสนอไอเดียได้ตลอดเวลา

5. สามารถทำงานเป็นทีม รู้จักการสื่อสารกับสมาชิกใหม่ได้

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

2. มีคอมพิวเตอร์ Laptop เป็นของตนเอง สามารถนำมาใช้งานที่สถานที่ฝึกงานได้ 

3. สามารถเดินทางร่วมกับทีมงานของบริษัทเพื่อไปดูสถานที่ทำงานได้

4. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

5. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกล้าเสนอไอเดียได้ตลอดเวลา

6. สามารถทำงานเป็นทีม รู้จักการสื่อสารกับสมาชิกใหม่ได้

สวัสดิการ

1. ประสบการณ์การทำงานแบบลงมือทำจริงกับทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์

2. ค่าอาหาร 

3. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับบริษัท

4. ค่าแรงวันละ 300 บาท/วัน

bottom of page