top of page

FORCON-D PRIMERS #171 : น้ำยาปรับสภาพผิววัสดุ

ผลิตภัณฑ์น้ำยารองพื้นผิววัสดุ ฟอร์คอน-ดี ไพรเมอร์ #171 น้ำยารองพื้นผิววัสดุคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รองพื้นผิววัสดุก่อนการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยาแนวด้วยโพลียูริเทน อัตราการใช้งาน สามารถใช้ได้ประมาณ 10 – 12 ตารางเมตร ต่อลิตร

 

  • ขนาดบรรจุต่อกระป๋อง 1 ลิตร
  • ขนาดบรรจุต่อลัง 10 กระป๋อง
bottom of page