top of page
ลูกกลิ้งวอลเปเปอร์ ลูกกลิ้งพลาสติก ตลับลูกปืน ด้ามไม้

ลูกกลิ้งวอลเปเปอร์ ลูกกลิ้งพลาสติก ตลับลูกปืน ด้ามไม้

ชื่อสินค้า : ลูกกลิ้งวอลเปเปอร์ ลูกกลิ้งพลาสติก ตลับลูกปืน ด้ามไม้

 

วัสดุ : วัสดุผลิตจาก POM มีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งาน 2 ปี

 

การใช้งาน : ลูกกลิ้งใช้สำหรับติดวอลเปเปอร์ และเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ช่างทุกคนต้องมีใช้ติดวอลเปเปอร์ (เหมาะสำหรับใช้งาน 2 ปี)

 

คุณสมบัติ : ลูกกลิ้งพลาสติกมีความแข็งแรง ทนทาน และมีด้ามจับเป็นไม้จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน ลูกกลิ้ง เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญสำหรับใช้ติดวอลเปเปอร์ ใช้กลิ้งในบริเวณที่เป็นรอยต่อของวอลเปเปอร์ น้ำหนักของลูกกลิ้งจะช่วยกดทับให้วอลเปเปอร์เรียบไปกับผนัง และยังช่วยดึงวอลเปเปอร์ทั้ง 2 แผ่นให้ชิดติดกัน จึงทำให้ผนังที่ติดด้วยวอลเปเปอร์มองไม่เห็นรอยต่อระหว่างแผ่น

bottom of page