top of page
ผลิตภัณฑ์พียูโฟมขยายตัว Greentec

ผลิตภัณฑ์พียูโฟมขยายตัว Greentec

  • ผลิตภัณฑ์พียูโฟมขยายตัว ไว้สำหรับอุดช่องว่าง และรอยรั่ว
  • ขนาดบรรจุต่อกระป๋อง 750 มิลลิลิตร
  • ขนาดบรรจุต่อลัง 12 กระป๋อง
bottom of page