top of page
น้ำยาเคลือบหิน HiCraftStone

น้ำยาเคลือบหิน HiCraftStone

น้ำยาเคลือบหิน ไฮสโตนแคร์ ใช้เคลือบเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำของหินและอิฐเทียมรวมถึงหินธรรมชาติ น้ำยามีความโปรร่งใสและ เมื่อนำไปใช้บนพื้นผิวหินเทียมหรือหินธรรมชาติจะไม่มีการเปลี่ยนสีและทำลายพื้นผิวของหินเทียม อิฐเทียม นอกจากนี้ยังเพิ่มความเงางามกับพื้นผิวหินของท่าน สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกสำหรับการเคลือบหินและอิฐทุกชนิด

bottom of page