top of page
กาวสำหรับงานเชื่อมติด (Weld Bonding Adhesive)

กาวสำหรับงานเชื่อมติด (Weld Bonding Adhesive)

กาวสำหรับงานเชื่อมนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการเชื่อมติดซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเชื่อมจุดกับการใช้กาวยึดติด ประโยชน์ของวิธีการนี้คือ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและปรับปรุงคุณสมบัติคงทนต่อการเคลื่อนไหว กาวสำหรับงานเชื่อมติดนี้โดยปกติแล้วจะใช้กับแผ่นเหล็กกับจุดเชื่อมปิด การเชื่อมจุดจะถูกทำขึ้นหลังการฉีดกาวโดยทิ่อิเล็กโตรดจะเป็นตัวผลักดันกาวให้เกิดการสัมผัสไฟฟ้าระหว่างแผ่นเหล็กกับการเชื่อมซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไป และในที่สุด กาวนี้จะแข็งตัวในเตาอบสีเพื่อการประกอบที่สมบูรณ์

กาวสำหรับงานเชื่อมติดนี้ประกอบด้วยอิพอกซี่เรซินส่วนประกอบเดียวซึ่งให้คุณสมบัติทางกายภาพในด้านความแข็งแรง การยึดติดแน่น และมีความคงทนนาน

 • ผลิตภัณฑ์

    ลักษณะพิเศษ เวลาในการแห้งตัว ความแข็งแรงต่อแรงเฉือน ความแข็งแรงต่อการหลุดลอก
  เพนกวินซีเมนต์ 1081LM เกรดมาตรฐานสำหรับงานเชื่อมติด ยึดติด ดีเยี่ยม ป้องกันสนิม 150 C for 20 min
  ~ 220C for 30min
  24MPa 150N/25mm
  พนกวินซีเมนต์ 1086 ออกแบบสำหรับการยึดติดกับอลูมิเนียม ยึดติดดีเยี่ยมและป้องกันสนิม 160C for 20min
  ~ 220C for 30min
  24MPa 180N/25mm
  เพนกวินซีเมนต์ RD-12968 กาวที่ออกแบบเพื่อรองรับการกระแทก ยึดติดดีเยี่ยมและคงทนต่อการเคลื่อนไหว 160 C for 20 min
  ~ 220C for 30min
  29MPa 280N/25mm
bottom of page