top of page
กาวสำหรับงานเชื่อมจุด (Spot Weld Sealant) Sunstar

กาวสำหรับงานเชื่อมจุด (Spot Weld Sealant) Sunstar

กาวสำหรับงานเชื่อมจุดนี้ประกอบด้วยยางสังเคราะห์ส่วนประกอบเดียวซึ่งใช้เพื่อการอุดช่องว่างที่ตำแหน่งเชื่อมจุดเพื่อป้องกันสนิมและน้ำรั่ว กาวนี้จะถูกนำไปใช้ในจุดเชื่อมต่อที่ยากต่อการใช้ยาแนว นอกจากนี้ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันสนิมจากการเชื่อมจุด

 • ทนทานต่อการล้างก่อนแห้งตัว
 • ยึดติดดีกับผิวเหล็กที่มีคราบน้ำมัน
 • สูตรป้องกันสนิม
 • สูตรสำหรับเชื่อมจุด
 • ผลิตภัณฑ์

    Characteristics Curing schedule
  เพนกวินซีเมนต์ 2253 ยางสังเคราะห์แบบขยายตัว ยึดติดดีเยี่ยมและป้องกันสนิม 150 C for 20 min
  ~ 220C for 30min
  เพนกวินซีล 511S ยางสังเคราะห์แบบขยายตัว 160C for 20min
bottom of page