top of page
กาวติดวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง  บอสติก (Bostik)

กาวติดวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง บอสติก (Bostik)

  • ขนาดบรรจุต่อหลอด 320 มิลลิลิตร
  • ขนาดบรรจุต่อลัง 20 หลอด
bottom of page