top of page
กระเบื้อง BEZEN รุ่น ยูโร โมเดิร์น

กระเบื้อง BEZEN รุ่น ยูโร โมเดิร์น

กระเบื้องพอร์ซเลนเผาไฟสูง สไตล์ยูโรโมเดิร์นตกแต่งหรูหราได้ทุกพื้นที่

SIZE: 4.5"x13"

 • ขนาดบรรจุ 13 แผ่น ต่อกล่อง
 • 1 กล่อง ปูะื้นได้ 0.50 ตร. ม. (สำหรับการปูชิด)
 • พื้นที่ 1 ตร. ม. ใช้กระเบื้อง 26 แผ่น (สำหรับการปูชิด)
Color
 • ขนาด

  Size Width Length Thickness Weight Package Pieces/1 sq.m.
  4.5" x 13"

  115 mm.

  330 mm.

  14 mm. Kg./carton

  13 pieces/carton

  0.50 /sq.m.
bottom of page