top of page
กระเบื้องสระว่ายน้ำ KENZAI รุ่น ควอร์ท ราวน์

กระเบื้องสระว่ายน้ำ KENZAI รุ่น ควอร์ท ราวน์

กระเบื้องเข้ามุมสระว่ายน้ำ มี 2 แบบ คือ แบบมุมนอกสำหรับขอบสระ และมุมใน สำหรับก้นสระ ช่วยให้ทำความสะอาดง่าย และไม่เกิดอันตรายขณะว่ายน้ำ และยังสามารถใช้ในการตกแต่งส่วนอื่นๆได้อีกด้วย

bottom of page