top of page
กระเบื้องยาง Loom+ รุ่น Vintage

กระเบื้องยาง Loom+ รุ่น Vintage

กระเบื้องยาง Loom+รุ่น Vintage

รายละเอียด

  • กระเบื้องยางคุณภาพสูง มั่นคง ทนทาน
  • การติดตั้งง่าย โดยไม่ต้องใช้กาว
  • Certified non-toxic, phthalate-free and
    fiberglass-free PVC fabric
  • ทำความสะอาดง่ายและการใช้เงินในการบำรุงต่ำ
bottom of page