top of page
กระเบื้องยาง B-Click รุ่น PVC Laminate ขนาด 180x1212mm หนา 4mm

กระเบื้องยาง B-Click รุ่น PVC Laminate ขนาด 180x1212mm หนา 4mm

กระเบื้องยาง B-Click รุ่น PVC Laminate ขนาด 180x1212mm หนา 4mm

Featured

B-Click ด้วยวัสดุพื้นไม้ ที่มีคุณสมบัติ Innovative จึงให้ผลลัพท์

  • ป้องกันน้ำ 100%
  • ป้องกันปลวก 100%
  • ทนทานไม่เกิดรอดขูด-ขีด
  • อายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี ขึ้นไป
  • ราคาถูก
  • ลดการทำลายทรัพยากรประเภทต้นไม้
  • วิธีปูพื้นง่ายๆ ทุกคนสามารถปูได้
Color
bottom of page