top of page
กระเบื้องปูผนัง KENZAI รุ่น ออมบร้า

กระเบื้องปูผนัง KENZAI รุ่น ออมบร้า

กระเบื้องเนื้อดินเผารูปทรงลิ่มเพิ่มลูกเล่นใหม่ไม่ซ้ำใครเพื่องานดีไซน์ผนังของคุณโดดเด่นในรูปแบบ 3 มิติ

ออมบร้าถูกออกแบบมาด้วยคอนเซปต์ "One Shape, All Design" ซึ่งสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยกระเบื้องรูปทรงเดียว ผนวกกับความหนาและบางที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวทำให้สร้างเงาที่เกิดจากแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาทำให้เกิดลวดลายที่ต่างออกไป

  • ขนาดและราคา

    ขนาด มิลเมตร แผ่น/ตรม. ปูเว้นร่อง 1ซม.  แผ่น/ตรม. ปูชิด ราคา/แผ่น ราคา/ตรม.(ปูเว้นร่อง 1ซม. ) ราคา/ตรม.(ปูชิด) ราคา/กล่อง บรรจุ/กล่อง(แผ่น)
    60x210x45x16 65 75 34.50 2,242.50 2,725.50 828.00 24

     

     

bottom of page