top of page
กระเบื้องปูผนัง KENZAI รุ่น สแปนิช ไทล์

กระเบื้องปูผนัง KENZAI รุ่น สแปนิช ไทล์

กระเบื้องเคนไซ รุ่นสแปนิช ไทล์ เป็นกระเบื้องเซรามิกแท้คุณภาพสูงด้วยลักษณะเด่นแบบอิฐเก่าสไตล์แอนทีค ซึ่งยังคงคุณภาพตามมาตรฐานของกระเบื้องเคนไซ แข็งแกร่ง ทนทานกว่าวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ใช่กระเบื้องเซรามิก ไม่ผุกร่อน สีสันคงทนและไม่เป็นเชื้อรา อายุการใช้งานยาวนาน มากว่า 20 ปี

  • ขนาดและราคา

    ขนาด นิ้ว ขนาด มิลเมตร แผ่น/ตร.ม. ราคา/แผ่น ราคา/ตรม. ราคา/กล่อง บรรจุ/กล่อง(แผ่น)
    2"x8" 60x210x16 65 19.50 1,267.50 975.00 50
bottom of page