top of page
กระเบื้องปูผนังและพื้น KENZAI รุ่น แกรไนท์ไทล์

กระเบื้องปูผนังและพื้น KENZAI รุ่น แกรไนท์ไทล์

กระเบื้องรุ่นนี้เป็นกระเบื้องรุ่นแรกของการผลิตและเป็นต้นฉบับผลิตภัณฑ์ของกระเบื้องเคนไซรุ่นต่อมา

กระเบื้องแกรไนท์นำสู่ท้องตลาดในปี พ.ศ. 2527 ซึ่งกระเบื้องรุ่นนี้เป็นกระเบื้องรุ่นแรกของการผลิต และเป็นต้นฉบับผลิตภัณฑ์ของกระเบื้องเคนไซรุ่นต่อมา กระเบื้องรุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากถนนที่ทำมาจากหินจริงของประเทศอิตาลี ด้วยความที่มีรูปทรงและโทนสีที่หลากหลายดังนั้นกระเบื้องแกรไนท์จึงมีรูปแบบที่โดดเด่นเป็นของเราโดยเฉพาะ และเป็นกระเบื้องที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

bottom of page